Portal to the Lesser White-fronted Goose

- by the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose project

Literature type: Report

Language: Swedish (In Swedish)

Full reference: Boberg, C. 2009. Hur ska den biologiska diversiteten bevaras? En granskning av dagens bevarandebiologi. [How shall biodiversity be conserved? An investigation into present conservation biology.] , Självständigt arbete i biologi, 15hp, vårterminen 2009. Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Keywords: Sweden, reintroduction, genetics, introgression

Number of results: 1