Portal to the Lesser White-fronted Goose

- by the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose project

Literature type: Action Plan

Language: Bulgarian

Download:

Full reference: Iankov, P. & Dobrev, D. 2018. [Action plan for conservation of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in Bulgaria 2018-2027.] , MOCV, Sofia. 76 pp.

Keywords: Action plan, Bulgaria

Literature type: Action Plan

Journal: Calandrella

Volume: 17 , Pages: 1-92.

Language: Hungarian (In Hungarian)

Download:

Full reference: Bogyó, D., Ecsedi, Z., Tar, J., Zalai, T. 2014. A kis lilik (Anser erythropus) magyarországi fajmegörzési terve. [Hungarian National Action Plan for Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus).]

Keywords: Hungary, Action plan

Literature type: Action Plan

Language: Hungarian (In Hungarian with English summary)

External Link:

Download:

Full reference: Bogyó, D., Ecsedi, Z., Tar, J. & Zalai, T. 2013. A kis lilik (Anser erythropus) magyarorszagi fajmegörzesi terve. [Hungarian National Action Plan for Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus).] , Ministry of Rural Development, State Secretariat for Environmental Affairs. 93pp.

Keywords: action plan, Hungary, management, conservation, roosting, feeding, actions

Literature type: Action Plan

Language: Estonian (In Estonian & English)

Download:

Full reference: Toming, M. 2012. Väike-laukhani ja tema kaitse Eestis. [Lesser White-fronted Goose and its conservation in Estonia.] , Hirundo Supplementum 11. 62 pp.

Keywords: Action Plan, Estonia, Anser erythropus, monitoring, threats, measures

Literature type: Action Plan

Language: English

Download:

Full reference: The Norwegian Directorate for Nature Management. 2011. Norwegian action plan for the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. , DN-report 4-2011.

Keywords: Action Plan, Norway, monitoring, threats, measures

Literature type: Action Plan

Language: Swedish (In Swedish with English summary)

Download:

Full reference: Naturvårdsverket 2011. Åtgärdsprogram för fjällgås 2011–2015 (Anser erythropus) [Action plan for the Lesser White-fronted Goose 2011-2015.] , Rapport 6434, april 2011.

Keywords: Action Plan, Sweden, reintroduction

Literature type: Action Plan

Language: Finnish

Download:

Full reference: Ympäristöministeriö 2009. Kiljuhanhen (Anser erythropus) suojeluohjelma. [Conservation programme for the LWfG.] , Digital report, 67 pp.

Keywords: Action plan, threats, measures

Literature type: Rep.article

Language: English

Download:

Full reference: Martin, K. 2009. The international single species action plan for the conservation of the Western Palearctic population of the Lesser White-fronted Goose. , In: Tolvanen, P., Øien, I.J. & Ruokolainen, K. (eds.). Conservation of Lesser White-fronted Goose on the European migration route. Final report of the EU LIFE-Nature project 2005–2009. WWF Finland Report 27 & NOF Rapportserie Report No 1-2009: pp. 76-80.

Keywords: monitoring, EU-Life, annual report, Fennoscandian

Literature type: Action Plan

Language: Norwegian

Download:

Full reference: Direktoratet for naturforvaltning. 2009. Handlingsplan for dverggås Anser erythropus. [Norwegian action plan for the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus.] , DN rapport 2009-2.

Keywords: Dverggås, handlingsplan, \novervåking, trusler, tiltak, action plan

Abstract:

Denne handlingsplan en presenterer mål og tiltak for forvaltning av dverggås Anser erythropus. Hovedmålet med planen er å sikre at dverggåsa ikke forsvinner som norsk og nordisk hekkefugl. På lengre sikt er målet en bestand på minst 1000 individer i Fennoskandia. Foreslåtte tiltak omfatter blant annet fortsatt kontinuerlig forvaltning, kartlegging og overvåking av raste- og hekkeområder i Norge, reproduksjonsfremmende tiltak, økt forskningsaktivitet, økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter for å hindre utilsiktet felling langs trekkruta og utarbeide en gjennomførbarhetsanalyse for avl.

Literature type: Action Plan

Language: English

Download:

Full reference: Jones, T., Martin, K., Barov, B., Nagy, S. 2008. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Western Palearctic Population of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. , AEWA Technical Series No.36. Bonn, Germany.

Keywords: Action plan, status, Western Palearctic

Number of results: 16