Portal to the Lesser White-fronted Goose

- by the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose project

Literature type: Action Plan

Language: Norwegian

Download:

Full reference: Direktoratet for naturforvaltning. 2009. Handlingsplan for dverggås Anser erythropus. [Norwegian action plan for the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus.] , DN rapport 2009-2.

Keywords: Dverggås, handlingsplan, \novervåking, trusler, tiltak, action plan

Abstract:

Denne handlingsplan en presenterer mål og tiltak for forvaltning av dverggås Anser erythropus. Hovedmålet med planen er å sikre at dverggåsa ikke forsvinner som norsk og nordisk hekkefugl. På lengre sikt er målet en bestand på minst 1000 individer i Fennoskandia. Foreslåtte tiltak omfatter blant annet fortsatt kontinuerlig forvaltning, kartlegging og overvåking av raste- og hekkeområder i Norge, reproduksjonsfremmende tiltak, økt forskningsaktivitet, økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter for å hindre utilsiktet felling langs trekkruta og utarbeide en gjennomførbarhetsanalyse for avl.

Number of results: 1