Portal to the Lesser White-fronted Goose

- by the Fennoscandian Lesser White-fronted Goose project

Literature type: General

Journal: Fåglar i Västerbotten

Volume: 30 , Pages: 2-8.

Language: Swedish (In Swedish)

Download:

Full reference: Hansson, P. 2005. Kan fjällgåsen, Anser erythropus, någonsin komma tilbaks till Västerbotten? [Can the Lesser White-fronted Goose ever return til Västerbotten?], Fåglar i Västerbotten: 30, 2-8.

Keywords: reintroduction, Sverige, Sweden

Literature type: General

Journal: Vår Fågelvärld

Volume: 3/2004 , Pages: 16-21.

Language: Swedish (In Swedish)

Download:

Full reference: Andersson, Å., Gladh, L. & Larsson, T. 2004. Hur går det för fjällgåsen i Sverige? Lägesrapport från svenska fjällgåsprojektet. Vår Fågelvärld : 3/2004, 16-21.

Keywords: Sweden, reintroduction

Literature type: General

Journal: Vår Fågelvärld

Volume: 55 , Pages: 11-16.

Language: Swedish (In Swedish)

Download:

Full reference: von Essen 1996. Fjällgåsen i Sverige. Ett försök att rädda en globalt hotad art. [The Lesser White-fronted Goose in Sweden. An attempt at saving a globally threatened species. ], Vår Fågelvärld : 55, 11-16.

Keywords: reintroduction

Literature type: Book

Language: Swedish (In Swedish)

Full reference: SOF 1990. Sveriges fåglar. , 2:a uppl. Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm.

Keywords: distribution, numbers, hoistory, migration, wintering, reintroduction

Literature type: General

Journal: Sveriges Naturs årsbok

Volume: 48 , Pages: 136-156.

Language: Swedish (In Swedish)

Download:

Full reference: Delin, H., Myhrberg, H. & Svensson, S. 1957. Tärnasjön, Ahasjön och Laisan – tre fågelsjöar i Västerbottensfjällen. [Tärnasjön, Ahasjön och Laisan – three bird lakes in the mountains of Västerbotten.], Sveriges Naturs årsbok: 48, 136-156.

Literature type: General

Journal: Fauna och flora

Volume: 16 , Pages: 1-20.

Language: Swedish (In Swedish)

Full reference: Montell, J. 1916. Bidrag till kännedomen om fågelfaunan i gränstrakterna mellan Sverige och Finland. [Contribution to the knowledge about the bird fauna in the border areas between Sweden and Norway.], Fauna och flora: 16, 1-20.

Keywords: breeding, numbers, Lapland, Sweden, Finland, Muonio, spring mirgation, autumn

Number of results: 6